PIONERÅNDEN I LARVIK

120618_1134_PIONERNDENI2.png

Daglig leder i Larvik By, Paal Espen Wingaard, har lansert pionerånd som en mulig visjon for Larvik og planarbeidet med Larvik sentrum, men hva mener han med det? Hvor kommer denne ideen fra? Hva ligger i dette og hva mener han vi kan få ut av en slik visjon?

HVORFOR MÅ VI PÅ DØD OG LIV HA EN VISJON FOR BYEN

I dagens kommunikasjonssamfunn må man raskt kunne forklare hva byen skal være og hvor man vil med den. I arbeidet med å skape fremtidens Larvik ligger det et ønske om å bygge den opp på en visjon. En ting er å skape et indre bilde av hvordan byen skal se ut rent visuelt, mer vellykket blir det hvis byens uttrykk forsterker en valgt retning. En visjon bør være et grensesprengende bilde av ønsket fremtid, og invitere til deltagelse. Den skal skape energi og entusiasme og stake ut en felles retning på hvor man skal gå.

Ibsen beskriver dette godt som en kongstanke i Kongsemnene. Her mister den etablerte kongen tronen til fordel for den unge fremadstormende nykommeren, fordi han hadde et ønske med makten. Han ønsker å samle Norge til et rike; en verdig kongstanke. Skal vi sammen lykkes med å skape et attraktivt Larvik, må vi gå sammen om en felles og forankret kongstanke om hva Larvik skal være, og gønne på.

HVORFOR AKKURAT PIONERÅND?

Da jeg begynte som daglig leder i Larvik by var det viktig for meg å finne Larviks kongstanke som jeg skulle forsterke.

Et raskt søk sier at Larvik skal være fjord byen, sykkelbyen, barnebyen, Thor Heyerdahl byen, grevskapsbyen, Bøke-skogsbyen, og Poesihovedstaden, for å nevne noen. Dette er i beste fall beskrivelser av byen, men har i seg lite mobiliseringsenergien, tiltrekning eller retning til å fylle en kongstanke.

Jeg trengte en positiv menneskelig egenskap som beskrev Larvikingen, som kunne rendyrkes og raffineres til noe som kunne bli Larviks signatur. Noe som kunne bidra til stolthet og attraktivitet som gjorde at folk valgte oss, og ville bli med å styrke på sin måte. Så jeg begynte å lese meg opp, og finner at folk i Larvik har vært rause, endringsvillige og fulle av skaperkraft og pionerånd. Larvik har en solid historisk tråd på kvinnelige og mannlige pionerer innenfor en rekke områder. Denne tråden spinnes det videre på den dag i dag, og vi som kommer utenfra merker den.

Mange andre byer kan si de har pionerer det er ikke det som er unikt med dette. Det vi foreslår å gjøre unikt er å foredle de positive egenskapene vi finner i pioner-ånden, sette det i system, og bruke det som en signatur for byen og kommunen.

Jeg vet at mange tenker på pionerer som de første som reiste til Amerika, eller ser for seg eldre menn med rekvisitter som tau over skulderen eller ski på beina. Beskrivelsen passer nok, men det jeg vil dere skal se er grunnholdningen til disse menneskene. Evnen og viljen til å skape eller gjøre noe nytt og ugjort. Blikket deres! Egenskapen til å si ja til det ukjente. Evnen til å la seg motivere av nysgjerrighet. Vilje til å våge seg utenfor komfortsonen. En evne til å stå opp om morgenen med tanke om hvordan denne nye dagen kan bli positivt annerledes. Jeg liker å se på pionerer som fremoverlente med en oppriktig lyst til å lykkes som overskygger all motgang.

Etter at jeg ble oppmerksom på pioner-ånden i Larvik opplever jeg at jeg nesten daglig kan finne den igjen med fremover-lente Larvikinger som er først, best og størst. Det er inspirerende å se at Larvik allerede legger mye til rette for å stimulere til pionerånd med for eksempel Pi parken, Thor Heyerdahl videregående skole, gründer-skoler, Colab for å nevne noen opplagte. I Larvik har vi et stort mangfold nisje-butikker du bare finner i Larvik, med driftige og dyktige pionerer som vil noe med sine butikker. Som en av få byer er vi heldige å beholde bransje-butikker som reisebyrå, slakterbutikk, fiskebutikk, og konditori. Dette takket være deres evne til å fornye og tilpasse seg og for at dere setter pris på deres produkter og kompetanse.

I fremtiden bør vi kanskje gjøre folk oppmerksomme på at de beveger seg inn i et område med sterk pionerånd. I skiltet har vi lagt til kartet for Larvik som faktisk ser ut som en fremoverlent pioner, takket være Lardal.

PIONERÅNDEN SOM SIGNATUR

Larviks pionerånd er en ressurs som bør rendyrkes og bli en tydelig signatur på Larvik, og de som kommer derfra. Pionerånd er en ressurs i form av en menneskelig egenskap, og dermed angår oss alle. Pionerånd er en ressurs som er etterspurt av fremtiden og arbeidsgivere for å skape et bærekraftig og en positiv annerledes verden. En slik visjon skal motivere til å gjøre ting positivt anner-ledes på flere nivåer, og våge å tråkke opp nye stier, bruke andre metoder, og invitere til nyskapning og virkelig bruk av gitte nådegaver. Samlet vil dette gi oss konkurransekraft og attraktivitet slik at Larvik blir valgt i kappløpet mellom byene.

Våger vi å sammen gå for rendyrking av pionerånd som en kongstanke for byen vil dette kunne rydde opp i visjonshierarkiet som en oppslått paraply som kan romme alt det vi ønsker å fortelle om byen. Tiden hvor vi var tidligere måtte balansere de mange retningene er nå over. Nå kan man gi full gass på å legge innhold i fjordbyen, poesibyen, barnebyen osv. så lenge det gjøres med en fremoverlent, positivt annerledes i pionerånd. Larvik By kan bidra med å styrke Poesihovedstaden med for eksempel ha poesi på handleposer, paraplyer, kassalapper, og som en del av alle våre aktiviteter. Butikkene kan adoptere en av mange Larviks pionerer som passer sin virksomhet og sørge for en formidling av denne i sine lokaler. Kanskje får vi flere synergier å kalle det planlagte Thor Heyerdahl senteret for Pionerhuset hvor man kan hylle Larviks mange pionerer og bragder, og kan fungere som et kraftverk og klekkeri ved å inspirere, utvikle og utdanne fremtidige pionerer.

Tenk om vi sammen fikk til å skape fremtidens by ved å gjøre ting på en positiv annerledesmåte, ved våge å gjøre noe annet enn det alle andre gjør. Tør vi bruke mer farge, er det mulig å tillatte andre åpningstider, hva med universell utforming, kan vi involvere ungdom mer, kan vi åpne for nye samarbeidsformer, kan vi invitere til annerledes bruk av byen, kan vi finne nye løsninger på kjente problemer i den hensikt å skape noe spennende og positivt annerledes. En annerledes by som følger andre opp-skrifter enn alle de andre nå bruker for å bli annerledes, og bidrar til at alle byene likevel blir like.

Helene Lund foran det grensesprengende sitatet til verdens mest kjente Nordmann; Thor Heyerdahl. Flott å kunne vise frem Larvik i sterke farger til våre tilreisende!

«Larvik må ta et valg for hva vi vil være, og bygge opp en felles forståelse for hvor vi skal. »

HVA MED ANDRE BYER, HVA HAR DE GJORT?

Veldig mange byer og kommuner har valgt seg et slagord, eller har tatt tak i noe i sin historie som de ønsker å bygge videre på. Skien er Ibsen byen, Porsgrunn er porselens byen, Sandefjord er hvalfangst-byen, Tønsberg er Norges eldste by, Stavanger er oljebyen, Vanylven skal gi grunner til å smile, Sande ligger utenfor allfarvei heldigvis, Molde er rosenes by, Tromsø er Nordens Paris for å nevne noen veivalg. Alle dette sier noe om å byen og kan bidra til å forstå byen eller stedet bedre.

Utfordringen kommer når porselens-fabrikken legger ned, hvalfangst er ut, byen ikke er eldst lenger osv. Da må byen forsøke å finne noe nytt som overskygger det gamle. En ser hvordan Sandefjord holder fast ved sitt valg av kommune-våpen, museum, monumenter, hval-fangstfartøy i havna osv. Dette forteller en god historie, men jeg tviler på at det er nok til å tiltrekke seg nye arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette er sikkert også grunnen til vi nå ser at flere byer er på søkeren etter noe nytt. Jeg er overbevist om at et valg av en attraktiv menneskelig egenskap blir mye lettere å holde liv i visjonen og tilpasse den til fremtiden. Larvik må ta et valg for hva vi vil være, og bygge opp en felles forståelse for hvor vi skal. En ting er sikkert; Larvik har sterk troverdighet på pionerånd! Jeg mener at alle kan fortelle en pionerhistorie fra Larvik på oppfordring, og kanskje viktigst – jeg tror de vil gjøre det med stolthet!

KAN IKKE ALLE STEDER FORTELLE SLIKE HISTORIER, SLIK AT DETTE IKKE ER SPESIELT UNIKT FOR LARVIK?

Jo, alle byer kan fortelle slike historier, men ingen har valgt å rendyrke den og gjøre det til en signatur for byen slik som Larvik By nå foreslår og anbefaler. Posisjonen er derfor ledig, og jeg opplever at det er lett å se at dette kan gi oss mange spennende synergier. Jeg har selv fått flere henvendelser fra folk som ønsker å være med på å styrke Larviks pionerånd etter at vi har gått i media med vår anbefaling, og da tenker jeg vi har funnet noe som funker.

Visjonen eller kongstanken forplikter at vi kan levere, og fortsetter å videreføre den stolte tidslinjen videre. Ved å rendyrke alt det positive vi finner i pionerånden kan vi gi våre barn og unge et konkurranse-fortrinn ved jobbsøking og tiltrekke ønsket arbeidskraft og spennende arbeidsgivere som vil bidra i vår kongs-tanke. I fremtiden burde det være et mål at det å si at man hadde vokst opp i Larvik var et kvalitetsstempel og konkurranse-fortrinn i fremtidige jobbsøknader.

HVA HVIS LARVIK NÅ VELGER Å BRUKE EN ANNEN VISJON FOR SITT ARBEID FOR KOMMUNEN OG SENTRUM?

Vi i Larvik By kan ikke gjøre noe annet enn å komme med vår kvalifiserte anbefaling, og jobbe for det vi har tro på vil fungere. Vi tror jo også at pionerånd har noe for seg når sentrum skal tegnes, og vedtak skal fattes. Når det er sagt, håper vi at dette innspillet har inspirert til evt. noe som kan gjøre jobben like godt. Det er viktig at det er noe som er lett å kommunisere, som betyr noe for den enkelte av oss, og som kan gjøre oss attraktive og spennende nok til å undersøke for potensielt nye arbeidstakere og arbeidsgivere.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *