PIONERÅNDEN I LARVIK

Daglig leder i Larvik By, Paal Espen Wingaard, har lansert pionerånd som en mulig visjon for Larvik og planarbeidet med Larvik sentrum, men hva mener han med det? Hvor kommer denne ideen fra? Hva ligger i dette og hva mener han vi kan få ut av en slik visjon? HVORFOR MÅ VI PÅ DØD OG …

PIONERÅNDEN I LARVIK Les mer »