Om oss

– Om Larvik by –

Larvik By AS er en organisasjon for næringsdrivende og gårdeiere i Larvik sentrum. Vårt mål er å få folk til å bruke byen! Vi jobber for å fremme Larvik by som et spennende sted for næring, kultur og bosetting. Larvik By sin viktigste oppgave er å bidra til å styrke samhold og øke handelsvirksomheten i byen vår. Viktig for oss at vi framsnakker og heier på hverandre, så vi kan skape et levende sentrum som skaper entusiasme og lønnsomhet for driverne våre.

Kunnskap fra godt etablerte drivere og nytenkning fra nye drivere vil være til stor nytte for utvikling av byen vår. Larvik skal være attraktiv for både Larvik sine innbyggere og alle turistene våre, som er en viktig del av Larvik store deler av året. Godt samarbeid med kommune og næringsliv har stor betydning for oss, sammen bygger vi en attraktiv by. Larvik by har en unik beliggenhet med både vann og bøkeskog rundt seg. Her er mulighetene store for å kombinere shopping, matopplevelser og annen aktivitet.

Gjennom samarbeid og samskaping bygger vi et levende sentrum i Larvik – En bærekraftig, innovativ og inkluderende by med sterke fellesskap og unike opplevelser for alle.

Larvik By AS arbeider dedikert for å styrke Larvik som et levende og attraktivt sentrum. Vi legger til rette for bærekraftig vekst, fremmer våre medlemmer, skaper
inkluderende fellesskap, og bidrar til å forme byens identitet gjennom innovasjon og kulturell berikelse. Ved å samle ressurser og engasjere lokalsamfunnet, jobber vi for å skape en by der alle kan trives, utfolde seg og oppleve det beste av Larvik.

Les hele vår strategi for 2024 her:

ÅPNINGSTIDER:
Byens butikker: Hverdager 9/10-17, Torsdag 9/10-18, Lørdag 9/10-15
Amfi: Hverdager 09-20 Lørdag 09-18

Enkelte butikker/bedrifter  avviker fra kjernetiden se: (butikkoversikt)

KONTAKT:
Larvik-by AS har kontor i Colab Larvik
Kongegate 29
Telefon: 916 16 834

post@larvik-by.no

DAGLIG LEDER:
Anne Ødegaarden Bjørstad
Tlf.  916 16 834
E-post: post@larvik-by.no

STYRET I LARVIK BY:
Gillian Hockly (Styreleder)
Tlf. 974 18 334
E.post: gill@gillandtonic.no

Stine Tvedt-Sundet (Amfi Larvik)
Tlf.  95931350
E-post: stine.tvedt@olavthon.no

Beatrice Aal Borge Dons (Borgen Møbler)
Tlf. 917 90 737
E-post: beatrice@borgen-mobler.no

Hans Georg Lindhjem (Elon)
Tlf. 928 68 547
E.post: hans.georg.lindhjem@gmail.com

Marit Meløy (Karma)
Tlf. 958 93 442
E.post: marit.karma@gmail.com

MARKEDSRÅD:
Stine Tvedt-Sundet (Amfi Larvik)
Tlf.  95931350
E-post: stine.tvedt@olavthon.no

Beatrice Aal Borge Dons (Borgen Møbler)
Tlf. 917 90 737
E-post: beatrice@borgen-mobler.no

Silje Marie Ljosland Norris (Ljosland Optikk)
Tlf. 928 23 926
E-post: siljemarie@ljosland-optikk.no

Anne Withbro (Quality Grand Hotel Larvik)
Tlf. 951 47 479
E-mail: anne.withbro@strawberry.no

Annette Berge (Kid interiør Amfi Larvik)
Tlf: 920 93 862
E-mail: 47058bl@kid.no


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.