Bli medlem

– BLI MEDLEM –

Velkommen til Larvik By AS – hvor samarbeid skaper suksess, og hvor vi sammen bygger opp et hjerte for byen vår. Sammen former vi morgendagens bysentrum, steg for steg.

Som deltaker hos Larvik By AS, blir du en viktig del av et fellesskap som aktivt bidrar til å løfte Larvik by. Som medlem hos oss vil din bedrift nyte godt av en rekke muligheter og fordeler som vil styrke din tilstedeværelse. Vi er overbevist om at samarbeidet mellom næringslivet, eiendomsbesittere og fokuset på initiativer som fremmer handel, næring og boligutvikling er nøkkelen til suksess.

En enhetlig stemme er viktig for å representere byen og dens mangfoldige aktiviteter på best mulig måte. Som medlem vil din bedrift være en sentral deltaker der beslutningstakere møtes og ideer formes. Ditt engasjement vil ha direkte innvirkning på vårt arbeid med politiske prosesser i Larvik kommune. Vi oppfordrer deg til å delta aktivt, for jo mer du engasjerer deg, desto mer vil du høste av medlemskapet.n

Nett og sosiale medier
Med nett og sosiale medier gir Larvik By kundene de personlige historiene om byen. Hva skjer, hvem jobber der og hva kan du finne? Larvik By drifter en nettside, en Facebook- og Instragramkonto og oppdaterer kundene på det som skjer i byen vår. Vi inspirere gjennom gode, personlige historier, bilder og kampanjer. Folk skal bli kjent med byfjesene og med bylivet.

Larvik-by.no
På våre nye nettsider på Larvik-by.no kan kundene orientere seg om det som skjer i byen vår. Det er en brukervennlig side med informasjon om byens aktiviteter, bedrifter, gavekort og gode artikler om byen.

Alle medlemsbedrifter skal være synlige på siden og med informasjon om adresse, åpningstider og lenke til egne sider.

Kundeklubb
Larvik by jobber med etablering av en kundeklubb. Lansering 2024

By-aktiviteter
Larvik By jobber med kampanjer, aktiviteter og arrangementer i sentrum.r. Vi samarbeider tett med Larvik kommune, Amfi og andre aktører som jobber med byen. Målet er å skape aktiviteter som bidrar til å øke handelen i sentrum og få folk til å bruke byen.

Felles By-annonsering
Larvik By har gode avtaler med Østlands-Posten i forhold til fellesannonsering i forbindelse med store handelsdager og arrangementer. Vi jobber også aktivt med å synliggjøre aktiviteter via redaksjonelle artikler i avisene. Vi bruker begge avisene så langt dette lar seg gjøre.

Felles By-materiell
Larvik By produserer plakater og annet materiell til kampanjer og aktiviteter i byen.
By-gavekort
Med bygavekortene får bedriftene nye kunder. Gavekortet selges og markedsføres av Larvik by  på vegne av medlemsbedriftene.

Julegater
Larvik By har ansvaret for gatenes julebelysning. Julebelysningen oppgraderes og fornyes hvert år og bidrar til å skape en god førjulsopplevelse i byen. Dette er en stor og viktig jobb som har en høy kostnad.  Larvik by jobber nå også med planer for et Julemarked og andre aktiviteter.

By-info
Larvik By innhenter og formidler relevant og nyttig informasjon til medlemmene. Slik blir du best mulig informert i saker som er viktige for deg og din bedrift slik at du kan ta de rette beslutningene. Informasjonen kan være alt fra byutvikling til åpningstider, arrangementer og aktiviteter.
Medlemsmøter avholdes 6 ganger pr år. Larvik by har eget markedsråd bestående av 10 drivere på tvers av byen og bransjer.

By-utvikling
Larvik By er en av samarbeidspartnerne og bidragsyterne i utviklingen av byen og deltar i arbeidet rundt Larvik kommunes kommunedelplan for Larvik by.

Gårdeiere
Larvik By jobber for å legge til rette for nye virksomheter som kan leve godt og lenge i byen vår. Vi jobber med ulike tiltak for å fremme ledige lokaler og bistår gjerne med visning. Vi er opptatt av mangfold og en god butikkmiks med gode drivere. Samarbeid er nøkkelen til suksess og Larvik by har en viktig rolle for å skape gode nettverk og samarbeid på tvers med hele byen i fokus. Larvik By i sitter i flere nettverk hvor vi henter kunnskap fra andre byer i Norge, både i forhold til å få liv i ledige lokaler, men også for å sammenligne markedsplaner, butikkmiks m.m. Vi blir ofte kontaktet av nye aktører som ønsker seg lokale i byen.

Larvik By jobber med å finne gode løsninger i forhold til snø og is, søppelhåndtering, vedlikehold og rengjøring, tagging og forskjønning av byen.

Larvik by er en AS og medlemsorganisasjon. Alle våre medlemmer betaler en medlemsavgift fordelt på 4 perioder. Medlemskapet gjelder per bedrift og inkluderer alle ansatte i bedriften.

Handelsnæring og publikumsrettet næringer:

Omsettning (priser eks. mva)kvartalÅr
1. års driftkr. 1.077kr. 4.308
0-3 millkr. 2.945kr. 11.780
3-6 millkr. 4.308kr. 17.232
6-10 millkr. 5.920kr. 23.680
10 – 15 millkr. 7.399kr. 29.596
< 15 millkr. 9.679kr. 38.717

Markedsbidrag 2023/2024

Administrasjonsgebyr på 300 kr per kvartal kommer i tillegg.

Andre næringer (små gårdeiere, forsikring, lege, tannlege, advokater, som har 2. etasje bedrifter) kr. 4300 per år

Gårdseiere kr. 4979/kvartal, kan faktureres pr. år 20 872,-

Grunder eller enkeltperson foretak uten lokaler i sentrum 750 pr år

Årshjul
Last ned årshjul med informasjon om aktiviteter for første del av 2024 her.

Her kan du melde inn din bedrift:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Bransje(r)